شلاق زدن اخبار خوزستان استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

شلاق زدن: اخبار خوزستان استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی سه انتصاب تازه در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز شورای معاونین، دو معاون و مدیرکل حوزه شهردار را معرفی کرد. 

سه انتصاب تازه در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

سه انتصاب تازه در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز شورای معاونین، دو معاون و مدیرکل حوزه شهردار را معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شهرنوشت، سیدمحمد علی افشانی با اشاره به سوابق کاری پیروز حناچی، وی را به عنوان معاون معماری و شهرسازی و ایرج معزی را به عنوان معاونت فنی و عمران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منصوب کرد.

همچنین در این جلسه سید علی اسماعیلی نیز به سمت مدیر کل حوزه شهردار منصوب شد.

سه انتصاب تازه در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog